Centrum slušného rozvodu

Čaká vás

rozvod, úprava starostlivosti o deti, delenie spoločného majetku?

Riešte tieto záležitosti slušne a rozumne, ušetríte si mnoho nepríjemností a financií.

Využite náš komplexný servis.

Rozumní sa rozvádzajú slušne, neubližujú si a nevyhadzujú za to peniaze...

Centrum slušného rozvodu
e-mail: info@csrbratislava.sk
tel.: +421 905 217 068

Centrum slušného rozvodu

zriaďovateľ:
COCHEMSKÁ PRAX.sk o.z.,
Koceľova 17, 821 08 Bratislava, IČO: 51322315


www.csrbratislava.sk
www.centrumslusnehorozvodu.sk