Centrum slušného rozvodu

Jak pracujeme

Pracujeme podle v zahraničí osvědčeného Cochemského omega systému(3).

Cochemský omega systém je založen na komplexní pomoci odborných profesí, které vám pomohou ve vašem vlastním rozhodování a kvalifikovaně vám připraví podklady pro následné soudní řízení o úpravu výchovy dětí a rozvod. Za jednorázový paušální poplatek získáte úplný servis, který vám ušetří čas, energii a další výdaje.

Cochemský omega system

1. úvodní konzultace

Podrobné seznámení s průběhem rozvodu, s nabídkou Centra slušného rozvodu, úlohou jednotlivých profesí. V případě vašeho zájmu o využití nabídky následuje smluvní sjednání služeb a zaplacení poplatku.

2. sociální šetření

Kvalifikovaná sociální pracovnice s vaším souhlasem navštíví vaše domácnosti, aby mohla sepsat písemnou zprávu o sociálním šetření(4). Tato zpráva bude jako listinný důkaz podkladem pro rozhodování soudu. Obsahem je popis bytových poměrů z hlediska budoucí péče o děti. Sociální pracovnice je vázána mlčenlivostí i etickým kodexem a písemná zpráva bude předána vám, nikomu jinému.

3. konzultace s psycholožkou/psychologem

S psychologem projednáte zejména praktické způsoby a varianty budoucí výchovy dětí, abyste se mohli sami dobře rozhodnout. Psycholog pro vás vyhotoví písemnou zprávu, v níž potvrdí i vaši výchovnou způsobilost. Tato zpráva je dalším podkladem pro soud.

4. mediace(5)

Mediátor je prostředník ve sporu, který oběma stranám pomáhá nalézt přijatelné řešení. Cílem mediace je na základě představ a návrhů manželů/rodičů dospět ke vzájemné dohodě o úpravě výchovy dětí, majetkových poměrů, bydlení a případně dalších záležitostí. Mediační dohoda, kterou v písemném znění obdržíte, je podkladem pro sepsání příslušných návrhů pro soud.

5. sepsání návrhů pro soud

Obsah mediační dohody převezme advokát/ka a s předepsanými právními náležitostmi vyhotoví příslušné dohody o úpravě výchovy dětí po rozvodu, úpravě majetkových poměrů, bydlení a případného výživného po rozvodu a návrhy na jejich schválení soudem. Jako důkazy budou k návrhům předloženy zpráva o sociálním šetření a zpráva psychologa.

6. soudní jednání

Podle právní úpravy musí rozhodnutí soudu o rozvodu i v případě nesporného rozvodu předcházet rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě výchovy nezletilých dětí. V praxi to znamená, že je nutné absolvovat dvě ústní jednání soudu. V prvním soud schvaluje dohodu o výchově dětí a jeho rozsudek je potom podkladem pro druhé soudní jednání o rozvodu, v němž soud jen prověří váš záměr se rozvést a předložené dohody.

Využijete-li náš komplexní servis, budete na tato soudní jednání připraveni tak, abyste váš rozvod vyřešili rychle(6) a bez komplikací.


(3) Cochemský systém vytvořil přibližně před dvaceti lety Jürgen Rudolph, soudce rodinného soudu v německém městě Cochem. V Německu i v dalších zemích je tento způsob pomoci rodičům a manželům úspěšně využíván. Knihu Jürgena Rudolpha Du bist mein Kind s podrobným popisem této metody vydal v českém překladu pod názvem Jsi moje dítě v roce 2010 Magistrát hl. m. Prahy.
(4) Sociální šetření se provádí v každém soudním řízení o úpravu výchovy nezl. dětí, teprve však až na základě požadavku soudu, tedy až v průběhu řízení. Tím, že zprávu o sociálním šetření předložíte již k návrhu na zahájení řízení, vyhnete se zbytečným průtahům.
(5) Mediace je v zahraničí osvědčeným způsobem řešení sporů, včetně rozvodových. Manželům/rodičům umožňuje nalézt kompromisní a civilizovanou úpravu podstatných záležitostí jejich budoucího života a zajistit potřeby jejich dětí.
(6) Průměrná délka soudního řízení je podle údajů Českého statistického úřadu přibližně dva roky, soudní spory o výchovu dětí a majetek trvají zpravidla ještě déle.


www.csrpraha.cz
www.centrumslusnehorozvodu.cz