Centrum slušného rozvodu

Otázky a odpovědi

1. Nejsme manželé, ale máme dvě děti ve věku 10 a 8 let. Také jsme spoluvlastníky bytu, který jsme společně zrekonstruovali. Společně jsme koupili i osobní automobil. Teď spolu již nežijeme, nemůžeme se ale shodnout na výživném pro děti a užívání našeho společného majetku. Je vaše nabídka vhodná i pro nás?

Ano. I když nejste manželé, tak pokud se nedohodnete na výživném či majetkových záležitostech, musíte se obrátit na soud, již kvůli právní jistotě svých budoucích poměrů. I v tomto případě tak můžete využít náš komplexní servis.

2. Manžel od nás před nedávnem odešel a budeme se rozvádět. Vaši nabídku bych ráda využila, manžel to však odmítá. Co se s tím dá dělat?

Objednatelem našich služeb můžete být i vy sama. Sociální šetření i konzultace s psychologem se bude týkat jen vás a vašich poměrů. Jejich zprávy můžete použít v soudním řízení, jako důkaz o vašich výchovných možnostech a schopnostech, které soud posuzuje při rozhodování o výchově dětí, výživném a dalších záležitostech(7). Naši mediátoři mohou také kvalifikovaně vašeho manžela oslovit a pokusit se o výhodách uzavření dohod jej přesvědčit. Pokud by k tomu nedošlo, tak výsledným právním podáním k soudu nebudou návrhy na schválení dohod, ale návrhy na úpravu výchovy dětí a rozvod tzv. sporný.

3. Vaši nabídku určitě využijeme. Nikdy jsme však nebyli u soudu a neradi bychom tam šli sami. Je součástí vašich služeb také zastoupení u soudu?

Není, ale zastoupení u soudu advokáty vám můžeme zprostředkovat. Jejich právní službu byste pak hradili podle advokátního tarifu nebo podle smluvního ujednání.

4. Není přeci jenom lepší, abychom se spolehli na soud? Vždyť tam jsou odborníci, kteří jistě vědí, co je správné.

Nebuďte závislí na autoritě. Ti odborníci u soudu se vašimi potřebami důkladně a podrobně zabývat nebudou a spíše zvolí pro ně nejjednodušší a šablonovité řešení, které vám ovšem vůbec nemusí vyhovovat. Váš další život za trochu úsilí stojí...

5. Jaká je cena za váš servis a jak se bude řešit, pokud jej využijeme jen zčásti?

Základní jednorázový paušální poplatek činí 10 000 korun, což je jen zlomek toho, kolik peněz rozvod provázený spory o děti či majetek běžně stojí(8). Ve smluvním sjednání služeb je podrobně upraven způsob jejich úhrady i pro případ využití jen jejich části. Celkovou částku můžete uhradit jednorázově, nebo po částech vždy před jednotlivými dílčími službami.

6. Úvodní konzultaci bychom jistě absolvovali, abychom se o vaší službě dozvěděli více. Je tato konzultace také placená?

Ano, za úvodní konzultaci uhradíte 500 korun. V případě, že naši službu potom využijete, bude tato částka zahrnuta do celkové ceny.

7. Slušně by se mělo rozvádět co nejvíce lidí. Jak mohu pomoci, aby se o vaší nabídce dozvěděli?

Kromě informace o těchto internetových stránkách můžete vytisknout letáček a komukoliv jej předat (na papír A4 oboustranně, v polovině přeložíte). Máte-li možnost letáček někam vyvěsit, můžete jej vytisknout po jednotlivých stranách (strana 1, strana 2, strana 3, strana 4) na papír A4 (na tento formát bude zřejmě nutné nastavit tisk ve vašem pdf prohlížeči nebo přímo na tiskárně, včetně výběru barevného či černobílého tisku).


(7) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
§ 907
(1) Soud může svěřit dítě do péče jednoho z rodičů, nebo do střídavé péče, nebo do společné péče; soud může dítě svěřit i do péče jiné osoby než rodiče, je-li to potřebné v zájmu dítěte. Má-li být dítě svěřeno do společné péče, je třeba, aby s tím rodiče souhlasili.
(2) Při rozhodování o svěření do péče soud rozhoduje tak, aby rozhodnutí odpovídalo zájmu dítěte. Soud přitom bere ohled na osobnost dítěte, zejména na jeho vlohy a schopnosti ve vztahu k vývojovým možnostem a životním poměrům rodičů, jakož i na citovou orientaci a zázemí dítěte, na výchovné schopnosti každého z rodičů, na stávající a očekávanou stálost výchovného prostředí, v němž má dítě napříště žít, na citové vazby dítěte k jeho sourozencům, prarodičům, popřípadě dalším příbuzným i nepříbuzným osobám. Soud vezme vždy v úvahu, který z rodičů dosud o dítě řádně pečoval a řádně dbal o jeho citovou, rozumovou a mravní výchovu, jakož i to, u kterého z rodičů má dítě lepší předpoklady zdravého a úspěšného vývoje.
(3) Soud při rozhodování o svěření dítěte do péče dbá rovněž na právo dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi, na právo druhého rodiče, jemuž dítě nebude svěřeno, na pravidelnou informaci o dítěti, dále soud bere zřetel rovněž ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem.
(8) „Když sečtete všechny běžné náklady a vzniklé přímé ztráty u běžného rozvodu, dostanete se k částce začínající u jednoho sta tisíc korun. Jen náklady soudního řízení o vypořádání společného jmění manželů nejdou pod 50 tisíc korun. Obvykle trvá sedm let,“ - Rozvod začíná být drahá legrace, může snadno stát i sto tisíc; Novinky.cz 17. 2. 2012


www.csrpraha.cz
www.centrumslusnehorozvodu.cz